Indkaldelse til generalforsamling den 25. januar 2024

10. januar 2024

Indkaldelse til VLF’s generalforsamling torsdag den 25. januar 2024

Generalforsamlingen afholdes kl. 19.00 i den store sal på Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Bestyrelsens beretning.

4. Regnskabsaflæggelse.

5. Indkomne forslag, derunder kontingentfastsættelse Der fastsættes kontingent for 2025, Kontingent for 2024 er vedtaget på generalforsamlingen i januar 2023.

6. Valg

6a) Der vælges en formand for 1 år. På valg er Jørgen Buch, som er villig til genvalg.

6b) Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Jens Drengsgaard, Vagn Rasmussen og John Møller. Jens og Vagn er villige til genvalg.

6c) Der vælges to suppleanter for 1 år. Kenneth Elkjær og Peter Ballentin er villige til genvalg.

6d) Der vælges en revisor for 2 år. På valg er Michael Højriis, som er villig til genvalg.

6e) Der vælges en revisorsuppleant for 1 år.

Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator