Å-ansvarlige

Å-ansvarlige for Viborg Sportsfiskerforenings fiskevand:Hvis du har spørgsmål vedr. de enkelte åer, eller hvis du oplever problemer ved fiskevandet eller måske har en god idé, så kan du kontakte den person i bestyrelsen der har ansvaret for den pågældende å:


Hvis du har spørgsmål vedr. de enkelte åer, eller hvis du oplever problemer ved fiskevandet eller måske har en god idé, så kan du kontakte den person i bestyrelsen der har ansvaret for den pågældende å:


Vorgod å.


Jørgen Buch

Mail: formand@vvsf.dk

3013 9562


Fiskbæk å.

Johnny Auchenberg
Mail: johnny@vsf.dk
2043 0135

Jordbro å:

Vagn Rasmussen

Mail: vagn@vsf.dk

tlf.:2781 5218


Karup å:

Flemming Hansen

flemming@vsf.dk

tlf.: 2990 0676 


Simested å:

Henrik Ravn

henrik@vsf.dk

tlf.  5198 2095Skals å:Hald sø:

Jørgen Buch

formand@vsf.dk

tlf. 3013 9562

© 2023 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator