Referat fra bestyrelsesmøde 24. april 2024

25. april 2024

Referat fra VSF bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00

Afbud fra Peter og Henrik


1. Godkendelse af dagsorden. ok

2. Godkendelse af referat. ok

3. Næste møde ? Mad ? Tirsdag den 11 juni. Mad ikke aftalt Hvem tager den?


4. Meddelelser/orientering

Lystfiskeriets dag

Vi deltager ikke, da det viser sig, at vi har det fulde ansvar uanset hvad der sker med de passagerer, vi tager med ud i bådene.


Havørredens hus

Med en donation på 12 mill fra en fond ser det ud til at skulle lykkes med et hus i Haderup.


Børne-snapsting den 23. juni

Biblioteket står for et arrangement, hvor vi er inviteret til at deltage lørdag den 23. juni fra kl. 13.00 til 16.00. Arrangørerne stiller telt til rådighed og sørger for forplejning til deltagerne

Arrangørernes udspil var, at vi kunne binde fluer og lade børnene prøve selv. En anden mulighed er, at vi kunne lade børnene fiske skaller.

Har vi folk, der vil stille op, så giv mig besked.


Træer langs vandløb

Kommunen har behandlet vores forespørgsel, der udtrykkeligt ikke var en ansøgning. Vi har fået et meget forsigtigt svar med en masse forbehold. Vi gemmer sagen til efteråret.


Skilte

Skals å – nye skilte på plads

Ved de øvrige åer er der ikke rigtig sket noget. Vi aftalte, at det skal være på plads inden sæsonen, altså inden 1. juni.


Premieren

Meget dårlig tilslutning, og turen til Karup å gik i vasken, da Egon glemte dagen. Trods det har bestyrelsen mod på at forsøge igen i 2025.


Havørredkursus

Peter Bilgrav, Søren og Henrik er klar til at tage en sæson mere. De planlægger selv, men kigger lige på Kend din Å – kalenderen.


5. Økonomi, medlemstal og markedsføring

Lige nu er vi 284 medlemmer. Det er 14 mere end på samme tid sidste år, og det stemmer præcis med medlemmer overtaget fra Viborg Fiskeriforening.

Der er løbende udgifter til bådene, men det er både forventet og budgetteret.

Vi påbegyndte en drøftelse af, hvordan vi kommer i kontakt med andre medlemmer end lige OBK’erne.

Et forslag er at forsøge at starte et u30 hold, udelukkende for unge medlemmer, der måske kan have glæde af et fællesskab omkring ture etc.

Et andet forslag er at gå på Instagram, der har et yngre publikum end Facebook. Ikke noget aftalt.


6. Slusen ved Virksund og gennemførelse af vandmiljøplan

Kommunen kører nu en forsøgsordning, hvor sejlslusen holdes åben i dagtimerne.

Det er udmærket, at der er skred i sagen, men vi skal holde fast i, at sejlslusen skal være permanent åben, med nogle få undtagelser styret af f.eks. usædvanligt højvande.


7. Lavbundsprojekt, Simested å

Viborg kommune starter et projekt op, hvor stort set hele ådalen op til Skivevej udgør et lavbundsprojekt. Det vil give vanskeligheder med at færdes, men vi skal ikke protestere over grønne løsninger, så vi ser, hvad der sker. Det bliver nok ikke så forskelligt fra det, vi kender i dag.


8. Vådområdeprojekt Skravad bæk

Viborg Kommune har taget vådområdeprojektet for Skravad bæk op af skuffen og er begyndt at orientere lodsejerne om projektet fra 2021.

Det ser fint ud på papiret, men vi skal benytte lejligheden til at få 2-3 sandfang mere ind på strækningen, og måske skal vi bede om at få særlig vigtige gydestrækninger holdt uden for projektet.

Kenneth grubler lidt over det.


9. Bådene, herunder aldersgrænse for benyttelse

Bådene på Viborgsøerne er i orden. Motorerne virker, og vi har nu en reservemotor stående i klublokalerne.

Bådene på Hald sø er klar. Jørgen finder ud af at se gamle bookinger.

Vedtaget et der skal være mindst en myndig person med i båden, det skriver Jørgen ind i vejledingen.


10. Kend din å

Fiskbæk å, Johnny, den 22. maj kl. 19.00 fra Shell i Ravnstrup

Simested å, Jørgen, den 27. maj kl. 19.00 fra Løgstørvej

Jordbro å, Vagn, den 7. juni kl. 19.00 fra Stoholm bro

Skals å, Kenneth, den 12. juni kl. 19.00 fra Løgstørvej

Karup å, Henrik, ikke fastlagt

Jørgen lægger planen på hjemmesiden under aktiviteter. Arrangørerne giver selv sagen et opkog på hjemmesiden nogle dage før afgang.


25. april, JB

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator