Nu hedder vi Viborg Lystfiskerforening

17. maj 2023

På en ekstraordinær generalforsamling den 16. maj blev der taget to beslutninger.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at foreningen går ind i en fusion med Viborg Fiskeriforening. Vi afventer nu, om fiskeriforeningen på deres generalforsamling den 12. juni også vedtager fusionen.


Generalforsamlingen godkendte endvidere et sæt nye vedtægter, der er tilrettet til den planlagte fusion, og som de vigtigste nye punkter indeholder følgende:

Foreningen ændrer navn til Viborg Lystfiskerforening

Indmeldelsesgebyr bortfalder

Regler om kroge uden modhager i foråret bortfalder

Brug af foreningens både bliver indeholdt i det almindelige kontingent

- de nye vedtægter kan ses her på hjemmesiden


Nu afventer vi resultatet fra Viborg Fiskeriforenings generalforsamling, og først efter denne afgørelse, vil vi gå i gang med de praktiske sider af navneskiftet, som også påvirker vores logo, hjemmeside og meget andet.

Men de nye vedtægter er gældende, uanset om en fusion gennemføres eller ej.

Bestyrelsen


© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator