Referat fra bestyrelsesmøde 22 marts 2023

24. marts 2023

Referat fra VSF bestyrelsesmøde onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00

Afbud fra Peter og Vagn


Godkendelse af dagsorden. ok

Godkendelse af referat. ok

Næste møde ? Mad ?                             Tirsdag den 16. maj, Kenneth serverer


Meddelelser/orientering

a Fiskbæk Møllebæk

Viborg kommune udlægger grus ved renseanlægget. Det er fint nok, men staten har nedprioriteret målsætningen for vandløbet. Det mener vi ikke er lovligt, og forbundet ser på sagen.


b Skarver

Vi har skaffet en landmand tilladelse til at regulere skarver ved en rasteplads ved Hjarbæk fjord. Der er skudt 10 stk her i vinter, og lige nu har de opgivet rastepladsen.


c. Premieren

Gik fint – vi gentager næste år


d Lystfiskeriets dag

Vedtaget ikke at deltage i år. Erfaringen fra tidligere er, at der godt nok kommer folk til arrangementer ved søerne, men ikke nogen, der er reelt interesserede. Det er underholdning.


e Fiskeplejemidler

Der er ca 50.000 til rådighed til vandløbsarbejde ved Skals å, men vi har ikke rigtig brug for pengene på vores strækninger. Kenneth taler med Kim fra Skalsådalen om en eventuel anvendelse længere oppe i systemet. Midler fra Fiskeplejen kan sandsynligvis suppleres af kommunerne med penge til maskintimer.


f Lånekort til Bjerringbro

VSF har to lånekort til Bjerringbro Sportsfiskerforening. De kan ”købes” for nul kroner via vores hjemmeside.


g Dagkort

Vi sælger ikke længere fysiske dagkort. Jørgen havde lavet en vejledning til køb på nettet, men den virker ikke på telefoner. Webmaster arbejder på et bedre link.


5. Medlemmer og økonomi

Det ser ikke for godt ud. Lige nu har vi 238 medlemmer plus nogle børn og samlevere på familiemedlemskaber. På samme tid sidste år havde vi 311 medlemmer og for 10 år siden ca. 600.

Vi afventer lige højsæsonen både med hensyn til fangster og til medlemstal, men det ser ud til, at der skal skæres ned på fiskevandet.


7. Pensionisterne

John orienterede om, at der er et fremmøde på 18-20 medlemmer til de ugentlige møder. Det er lidt færre end tidligere.

Det har været vanskeligt at få aktivitetsplanen i gang, men Jørgen arrangere laksetur til Vorgod den 17. april og Viggo arrangere idnen længe en P&T tur til Nr. Rind og den 23 maj en tur til Dansk Center for Vildlaks ved Skjern med efterfølgende P&T tur.


8. Årsmøde i Viborg

Vi har lovet at være vært for forbundets årsmøde i regionen. Det foregår mandag den 24. april kl. 18.00.

Søren, Henrik og Kenneth deltager for Viborg.

Henrik og Søren aftaler hvordan et 15 minutter indlæg om ”nationens tilstand” i Viborg skal skæres.

Henrik skaffer sandwich, når vi kender deltagerantallet.

Vi har øl, men mangler vist vand.

Jørgen aftaler nærmere med forbundet om TV, projektor osv.

Søren, Henrik og Kenneth mødes kl. 17.00 for at dække bord, lave kaffe og gøre klar.


9. Rydning ved åerne

OBK har to hold klar til at påtage sig opgaven ved Simested å.

Kenneth finder selv folk til Skals å

Johnny + søn klare Fiskbæk, eventuel med hjælp.

Vagn deltog ikke i mødet, så Jordbro ikke aftalt.


10. Fiskerikontrol

Kravene fra Fiskerikontrollen til rapportering er skærpet, og det har vi ikke lyst til at bruge tid på. Vi stopper derfor med ”politimæssig” fiskerikontrol, men ethvert medlem har stadig ifølge vedtægterne ret til at kræve at se et andet medlems medlems- eller dagkort, så vi fortsætter på ”privat” basis.


11. Bådene

Båden på trailer er nu klar og står på depotet i Sparkær.

Bookingsystemet er kørende.

Med forsikring, ekkolod og diverse småting endte prisen på godt 50.000 kr, hvoraf Friluftsrådet dækker de 44.600.


12. Evt


24. marts, JB

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator