Indkomne forslag til generalforsamlingen

16. januar 2023

Der er indkommet følgende tre forslag fra et medlem.


1. Bækørreden fredes min. 5 år


2. Havørred får mindstemål på 45 cm, gerne 50


3. Fiskevandet opstrøms fra den gamle teglværksbro til Toftum bro fredes, da det er gyde- og opvækstvand


Forslagene vil blive behandlet om angivet i vedtægterne.


formanden

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator