Referat fra bestyrelsesmøde den 28. sept. 2022

1. oktober 2022

Referat fra VSF bestyrelsesmøde onsdag den 28. sept. 2022 kl. 19.00

afbud fra Kenneth, Johnny og Henrik


1. Godkendelse af dagsorden. ok


2. Godkendelse af referat. ok


3. Næste møde? Mad?

Tirsdag den 8. november, Jens serverer


4. Meddelelser/orientering

a Karlos

hytte Træet fældet af Vagn og hans bror Jørgen.


b Regulering af skarver

Vi har fået tilladelse til regulering ved Skals og Simested å. Arbejder sammen med de lokale jagtforeninger om det.


c Havørredkursus ved Simested å

7 mand med til den praktiske del den 24. august. Fin aften, men ingen fangst.


d Se på gydebanker i Stoholm

Ikke behandlet, da Kenneth ikke deltog. Vi finder en dato pr telefon


e El-besparelse

Vi er blevet bedt om at skrue ned for varmen til 19 grader og at spare et køleskab. Det gør vi.


f. Kystvandråd

Vi prøver at få Henrik med, hvis der oprettes et kystvandråd for Limfjorden


5. Regnskab og medlemstal,

Vi mangler ca 30 medlemmer i forhold til sidste år. Vi drøftede, hvad vi kunne gøre ved det, og rundede de sædvanlige forslag om at engagerer fædre til at tage sig af de unge medlemmer, og om at indlede et samarbejde med spejderne, men ingen var lige ivrig efter at påtage sig opgaven.


6. Møde med Ålestrup, hvad blev der aftalt?

Godt møde med Ålestrup, hvor vi aftalte, at Ålestrup fremover må sende deltager til vores grundkursus i havørredfiskeri, og at Ålestrups fiskekonkurrence kan udvides til at omfatte Viborgs vand ved Simested å og Viborgs medlemmer.

Ålestrup udsætter ål. Vi drøftede, om det var en ide at tage op, men var lidt betænkelige ved, at ålene måske æder den sparsomme bestand af ørredyngel, så vi gør ikke noget ved det.


7. Ny båd, nyt TV

Vi har fra Friluftsrådet fået bevilliget en ny båd og trailer, som det er tanken, at medlemmerne kan leje for et symbolsk beløb. Reglerne fastlægges senere, når vi har fået båden og har styr på nogle forsikringsforhold.

Jens, Jørgen og Allan køber båden.


Bestyrelsen bevilligede ca. 3000 kr. til et nyt TV til mødelokalet. Plus et billigt abonnement, så der bliver adgang til internettet. Søren og Flemming køber TV-et.


8. Slåning af stier, hvad blev prisen ved Simested. Næste år.

Ikke behandlet, da Henrik var fraværende


9. Møde med kommunen.

Listen med punkter gennemgået, et par stykker tilføjet. Jørgen giver kommunen besked.


10 Nye kontrakter, Jordbro og Skals.

Nye kontrakter på plads for et stykke ved Stoholm by og ved Løgstørvej.

Vi skal have set på skiltningen ved Løgstørvej og på markeringen af vadestedet over ”Sving 1”.


11. Pensionisterne

Livlig mødeaktivitet med ca 20 deltagere pr gang. Det er lidt færre end tidligere, og gruppen debatterer vigtige ændringer som aldersgrænse, planlægning af ture mm.

Bestyrelsen opfordrede gruppen til at lade nye medlemmer af fluebindergruppen ”De bindegale” bruge af de materialer, OBK har arvet efter ”Store Peter”.


13. Evt

Mødet sluttede med, at Søren serverede lun, hjemmestegt ribbensteg med rødkål !


Jb 1.10.2022

© 2023 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator