#1

OBK mødet 16.11.23

Skrevet af Jan Lind d. 16. november 2023 15:47

20 mand stærk, velkommen til ny OBK’er Benny Hansen.
Niels medbragte ‘gamle danske’ dråber pga fødselsdag.
‘Fangst’Rapporter:
Buch antruffet nær Fiskbæk, var punkteret, efter skift af hjul, fortsatte han til Kås,
ikke specielt overrendt, trods de mange fangstrapporter fra Limfjorden, på FaceBook,
men han spottede dog endnu en fisker, med 'blød hat’; det var Arne.
Ingen af de 2 herrer melder dog om større fangster.

Toppenberg har været omkring alle de sædvanlige steder ved Mariager Fjord; vandet er blevet lidt pænere, men ingen fisk; der var flere andre ude den samme dag.
Verner var truffet på Gert, som berettede om mange havørreder ved Ulbjerg klint; 19 stk. men alle undermålere; berettede om flere møder med andre fiskere/venner,
bl.a. Edvard Amnitzbøll, som har været/er meget aktiv Hald sø fisker. Gode tips, hvor man skal fiske i søen (skrænter).
Buch vil offentliggøre et Hald sø billede; forresten må man måske godt bruge elmotor som fremdrivningsmiddel på båden, hvis man får tilladelse af ministreriet.
I tidernes morgen fangede man i øvrigt Knuder i Hald sø (se billede herunder).

Toppenberg fortalte i øvrigt, at man i fordums tid, havde 4 badeanstalter langs vestsiden af Nørresø; personligt husker jeg den som Østre skole havde, og som andre skoler (Vestre) også benyttede (det var altså s.... koldt).

Julefrokost kan man stadig nå at tilmelde sig (måneden ud); vi er indtil nu 24 deltagere; Erik vil medbringe specielle silde-æg.

Buch vil indkalde mandskab til bådvedligeholdelse.

Indskrænkning af fiskevande; arbejdet går planmæssigt, og forventer at kunne spare ca. 40%.
Nye kort vil blive offentliggjort på nettet, i god tid inden forårssæsonen starter.

#2

Jørgen Buch

16. november 2023 18:05

Kan ikke få en kopi til at virke her på Forum.
Der er et kort på hjemmesiden under fiskevand. Det er ikke så detailleret, men til gengld er der fredningszoner på.

#3

Jørn Kristensen

19. november 2023 12:38

Lige et par bemærkninger vedr. Hald sø:
Det er rigtig, som Jørgen har oplyst - man kan på visse betingelser få tilladelse til at bruge elmotor på søen.
En tilladelse gives efter ansøgning til Skovstyrelsen i Fussingø og det fordrer desuden, at man har en lægeerklæring, hvoraf det fremgår at man af helbredsmæssige grunde ikke kan ro sin båd.
Den omtalte Edvard Ammitzbøll har en sådan tilladelse, idet han er 99 år.
Der fanges stadig knuder i søen, de hører ikke fortiden til, der er bare næsten ingen der fisker decideret efter dem mere, selvom de smager godt og kan nå en pæn størrelse.

Svar "OBK mødet 16.11.23"


Billeder
Sikkerhed

Hvad er forkortelsen for Viborg Sportsfiskerforening

Forum

Forummet er for alle og giver medlemmerne mulighed for aktivt at præge foreningen.

Hold en god tone og en saglig debat. 


Opret forumtråd
© 2023 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator