Hald sø - regelsæt

Båden kan bruges af de medlemmer, der er med i bådordningen. Det koster 100 kr. pr. år at være med, og så kan du bruge båden så meget, du har lyst til, hvis den ellers er ledig.


Båden ligger ved bådpladsen ved Skytteholm i den nordlige ende af Hald Sø. Båden ligger ca 100 meter henne ad stien med bådene. Det er en RYDS jolle med presenning over. Båden og årerne er låst med kode-hængelåse. Koden bliver oplyst til deltagerne af bådordningen.


Båden kan bookes for en dag ad gangen. Booking foregår over internettet på adressen vsf.bookingportal.dk , eller via et link her på hjemmesiden under booking af båd. Deltagerne i bådordningen får brugernavn og password meddelt i en mail fra foreningen, og får besked, når koden til kode-hængelåsene ændres. Du kan kun have een booking stående ad gangen - når den reserverede tid er udløbet, kan du straks reservere en ny. Båden vil være til rådighed fra 1. april til 1. november med mindre andet er oplyst på hjemmesiden.


Når du har båden, har du samtidig fiskeret for 2 personer. Den ene person skal være den, der har booket båden, den anden behøver ikke være medlem af VSF, men skal have statsligt fisketegn. Der må anvendes 2 stænger pr. mand.


Sejlads er helt på medlemmets eget ansvar - foreningen kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejlads og fiskeri fra båden. Der er 2 redningsveste i båden, men de er ofte både våde og klamme, så vi anbefaler, at brugerne selv medbringer redningsveste.


Der er årer, et anker, en spand og 4 stangholdere (af typen Berkley Quick Set).


Båden er udstyret med presenning og et underliggende træ-skelet (til at holde presenningen oppe med). Presenningen er langs bådens sider fastgjort med elastik der trækkes ned omkring en række ”knopper” som er fastgjort på båden (som på en alm. trailer). Agter er presenningen fastgjort med en gummistrop/krog omkring bådens agterhåndtag og i stævnen er presenningen monteret til bådens ”frontøje” med en såkaldt brandmandshage.


Afmontering af presenning:

Først løsnes gummistropperne agter, og elastikken løsnes langs bådens sider. Herefter rulles presenningen fra agter og frem mod stævnen, ved at rulle den omkring den metalstang som er indbygget i presenningens bagerste del. Efter afmontering bringes presenningen på land.


Afmontering af træ-skelet:

Træ-skelettet består af 4 dele, nummereret med nr. 1 agter og nr. 4 i stævnen. Bemærk også farvekoderne, hvilket gør det lettere at montere delene igen efter brug. Nr. 1 afmonteres først, dernæst nr. 2. Inden afmonteringen af nr. 3, skal den lille stævndel, nr. 4, afmonteres. 


Efter brug skal båden rengøres, fortøjes og låses korrekt. Tag eventuelt inden start et foto af fortøjningen, så du kan huske hvordan det skal gøres. Der ligger en klud i båden, som anvendes til rengøring. Efter endt brugt, skylles kluden i søens vand, vrides og lægges ud over spandens top, så det kan tørre og være klar til den næste bruger. 


Motering af træ-skelet og presenning:

Dette sker selvfølgelig i omvendt rækkefølge i forhold til afmonteringen, og nu er farvekoderne og nummereringen en god hjælp til at få monteret træ-skelettet korrekt. Monter brandmandshagen i stævnen, og rul presenningen ud i hele sin længde. Sørg for at anbringe denne centralt placeret på båden. Monter elastikkerne fra stævnen mod agter. Elastikken kan ved de sidste knopper blive noget stram, men dette kan der rettes op på ved at trække selve elastikken mod agter begyndende helt oppe fra stævnen af.


Skader på båd eller fortøjninger eller andre problemer med båden skal straks meddeles til Jørgen Buch tlf. nr. 3013 9562

Søkort med fredningszoner finder du hjemmesiden under ”Kort over Hald sø”.  

Mindstemål og fredningstider er:
Ørred: 40 cm, fredet 1. november - 31. marts
Gedde: 60 cm, fredet 16. marts - 30. april
Ål: 45 cm, ingen fredningstid
Agnfisk må kun bruges, hvis de er fanget i Hald sø.


Book båden her.....

_____________________________________________________________________________________________

Ekkolod:

Lån af Viborg Sportsfiskerforenings Ekkolod (kun til brug for VSF’s båd på Hald sø)

Reservation af ekkolod
Sker ved at ringe eller sende en mail til formanden


Reservation er først bekræftet når Allan har besvaret din e-mail/SMS eller aftale pr. telefon. Det kan ikke forventes at reservation er i orden blot ved at indtale på telefonsvarer eller ved at sende en e-mail/SMS.

Afhentning
Tid og sted aftales fra gang til gang.

Tilbage levering
Skal ske samme dag som båden har været brugt, med mindre andet aftales. Tid og sted for aflevering aftale.

Batterier
Der er et 12V motorcykelbatteri med i kassen. Aftal hvem der oplader det.

Fastgøring til båd
Transduceren, der skal forbindes til ekkoloddet, er fastgjort til en såkaldt ”transducerholder”, som er udstyret med en skruetvinge mhp. fastgøring til bådens agter ræling. Selve ekkoloddet anbringes på bådens agter sæde, hvorefter skærmen vippes op, og transducer ledningen forbindes til ekkoloddets bagside.


Ibrugtagning m.m.
Ekkoloddets startes ved at trykke på Power-/menu-knappen på ekkoloddets forside.

Umiddelbart efter start kan en simulator aktiveres ved at trykkes på knappen til højre (pil). Ved at trykke flere gange på Power-/menu-knappen kan man bladre igennem de forskellige opsætningsmuligheder - og ved at trykke på enten højre eller venstre knap (pile) kan man ændre i ekkoloddets opsætning.

F.eks. kan man vælge ZOOM, der giver en mulighed for at forstørre et bestemt dybdeinterval f.eks. området lige over bunden. Vanddybden i meter kan aflæses i skærmens øverste venstre hjørne, sammen med temperaturen.

Ekkoloddet viser fiskesymboler - jo større fisk, jo større symbol. Ekkoloddet er udstyret med en dobbelttransducer - en 20 graders og en 60 graders. Fisk markeret med sorte fiskesymboler findes ret under båden, mens fisk markeret med hvide fiskesymboler findes til en af bådens sider. Tallet der står ret over de enkelte fiskesymboler er afstanden i meter ned til fisken.

Ekkoloddets slukkes ved at trykke på Power-/menu-knappen i ca. 4-5 sekunder.

Rengøring

Ekkolod og kabler tørres af med en fugtig klud, således at det er helt frit for snavs, (fiske)blod etc.

Knæk & Bræk

VSF

 

© 2023 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator